Conditii Generale la inchirierea unei masini

Autovehiculul se inchiriaza numai Clientilor care poseda permis de conducere national sau international valabil si cu o vechime de cel putin 1 an.
Autovehiculul poate fi condus doar de catre Client sau de catre Soferul Aditional.

Termenul de Client se refera la orice persoana care inchiriaza un autovehicul si devine parte la contract prin exprimarea expresa a consimtamantului.

Termenul de Sofer Aditional se refera la o terta persoana trecuta in contract careia ii este permis sa conduca autovehiculul inchiriat, si nu se refera la soferul pe care Clientul in solicita Proprietarului, contra cost, sofer care presteaza un serviciu din partea Proprietarului.


Tariful de inchiriere cuprinde:

 • controlul tehnic periodic si intretinerea autovehiculului;
 • inlocuirea autovehiculului defect daca defectiunea aparuta nu se datoreaza utilizarii necorespunzatoare a autovehiculului inchiriat;
 • asigurarea contra accidentelor si furturilor prin efectul legii;
 • un nr maxim de Km. inclusi/zi pentru perioadele 1-3 zile;

Tariful de inchiriere nu acopera:

 • cheltuielile pentru combustibil;
 • asigurare internationala de tip “carte verde”, asigurare pasageri si bagaje;
 • amenzile primite de Client sau de catre Soferul Aditional, datorate incalcarii legilor de circulatie;
 • daunele care nu fac obiectul asigurarii. (Ex: distrugerea jantelor sau a cauciucurilor, daca aceasta nu se datoreaza unui accident);
 • inlocuirea autovehiculului defect daca defectiunea aparuta se datoreaza utilizarii necorespunzatoare a autovehiculului inchiriat sau
 • daca in cazul unui accident autovehiculul nu mai prezinta conditii de utilizare in siguranta si vina (conform procesului verbal intocmit de politie) apartine Clientului sau Soferului Aditional

Clientul se obliga:

Sa respecte legislatia rutiera in vigoare;
Pe intreaga perioada a inchirierii sa respecte conditiile de inchiriere si de exploatare prevazute de Proprietar vis a vis de utilizarea autovehiculului si fata de legile statului, care intervin, odata cu utilizarea autotursimului pe drumurile publice din Romania;
Sa plateasca orice amenda primita ulterior de Proprietar daca aceasta a fost emisa in perioada de inchiriere precizata in procesul verbal;
Sa transporte pasageri, numai in limita locurilor prevazute de lege, specifice numarului de locuri al autovehiculului;
Sa asigure corespunzator autovehiculul, pe perioada inchirierii, pe timpul cat nu este folosit;
Sa nu foloseasca autovehiculul pentru transportul de pasageri contra cost sau alte recompense;
Sa nu foloseasca autovehiculul in competitii, curse, teste pentru verificarea performantelor autovehiculelor sau la tractarea altor vehicule;
Sa restituie autovehiculul la data si ora precizate in procesul verbal. Orice intarziere mai mare de 1 ora va fi taxata cu pretul unei zile conform procesului verbal. Prelungirea contractului de inchiriere se poate face numai cu aprobarea scrisa a Proprietarului;
Sa plateasca pentru depasirea Km. inclusi/zi conform procesului verbal;
Sa nu conduca autovehiculului sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor narcotice, sau orice alta substante interzise de legea romana in vigoare;
Sa tina autovehiculul in stare tehnica corespunzatoare, asa cum a fost preluat la inchiriere;
Sa sisteze calatoria si sa anunte imediat Proprietarul in cazul in care, remarca aspecte suspecte sau orice semne anormale aparute in functionarea masinii , pe parcursul utilizarii autovehiculului, care pot periclita starea masinii sau conditiile de securitate ale circulatiei;
Sa predea autovehiculul in stare de curatenie (asa cum i-a fost predat conform procesului verbal), in caz contrar va achita taxa de 50 LEI Proprietarului;
Sa predea autovehiculul cu acelasi nivel de combustibil (cu care i-a fost predat conform procesului verbal) in caz contrar va achita 6.5 LEI/litru;


In caz de accident sau daune provocate autovehiculului, Clientul/Soferul Aditional este obligat:

Sa respecte toate procedurile prevazute de lege;
Sa ia toate masurile pentru limitarea pagubelor;
Sa anunte cel mai apropiat organ de Politie in vederea intocmirii procesului verbal de constatare. Nota: Parasirea locului accidentului se poate face numai cu aprobarea organului de politie, dupa intocmirea procesului verbal de constatare;
Sa anunte Proprietarul in cel mai scurt timp posibil, dar nu in mai mult de 2 ore de la producerea evenimentului;
In cazul in care vinovat de producerea accidentului este conducatorul altui vehicul, sa obtina fotocopii dupa: B.I./C.I./pasaport, permis de conducere, certificat de inmatriculare si RCA(asigurare obligatorie) ale persoanei vinovate;
In cazul in care autovehiculul este gasit avariat in parcare Clientul este obligat sa obtina de la politie autorizatia de reparatie si anexa 2;


Garantie/Responsabilitate

Pentru autovehiculul inchiriat, Clientul va depune o garantie in functie de autovehicul. Aceasta va fi returnata Clientului la sfarsitul contractului numai daca s-au indeplinit toate conditiile acestuia si nu s-a constatat nici o situatie din prezentul contract ce ar putea duce la retinerea Garantiei.

Aceasta suma devine responsabilitate si se retine Clientului, in urmatoarele situatii:

In cazul unei daune provocate autovehiculului unde, conform procesului verbal intocmit de politie, vina revine Clientului sau Soferului Aditional;
In cazul in care in urma unei defectiuni tehnice Clientul/Soferul Aditional abandoneaza autovehiculul fara a anunta si astepta sosirea Proprietarului;
In cazul exploatarii cu rea intentie a autovehiculului inchiriat, care are ca rezultat deteriorarea interiorului autovehiculului, pierderea obiectelor de inventar, avarierea jantelor si a cauciucurilor (fara ca aceasta sa fie rezultata in urma unui accident), Proprietarul isi rezerva dreptul sa retina, din valoarea depusa ca si garantie, contravaloarea pagubei produse;


Clientului i se va retine garantia si va fi obligat la plata totala a unei daune provocate autovehiculului, in urmatoarele situatii:

In cazul unei daune, in care soferul a condus sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, conform celor mentionate in procesul verbal intocmit de politie;
In cazul unei daune (indiferent de culpa) unde soferul care a condus autovehiculul a fost altul decat cel autorizat prin contract (Soferul Aditional);
In cazul in care Clientul declara furtul autovehiculului si nu prezinta cheia si certificatul de inmatriculare ale acestuia;
In cazul unei daune, in care nu este prezentat procesul verbal intocmit de politie, la momentul returnarii autovehiculului inchiriat;
In cazul in care se constata orice modificare asupra starii tehnice sau estetice obtinuta prin exploatarea necorespunzatoare a autovehiculului sau orice dauna nedeclarata, chiar daca aceasta este constatata de catre Proprietar dupa returnarea autovehiculului, intr-un termen de maxim 90 de zile calendaristice;


Autovehiculul ce face obiectul prezentului contract nu poate parasi teritoriul Romaniei decat cu acordul Proprietarului. In acest caz aceasta se va face doar cu o imputernicire scrisa de catre proprietarul autovehiculului, pe o perioada limitata. In cazul in care Clientul va parasi totusi teritoriul Romaniei, fara a instiinta compania si fara aprobarea scrisa, aceasta se va face ilegal si intreaga raspundere (inclusiv pentru daunele produse prin accident, furt, sau cheltuieli de repatriere ale autovehiculului) revine Clientului.

Prezentul contract are valoare de titlu executoriu, Clientul acceptand in mod expres si irevocabil predarea bunului catre companie, fara somatie, notificare prealabila sau proces.

Orice litigiu decurgand din/sau in legatura cu acest contract inclusiv validitatea, interpretarea, executarea sau desfintarea lui se va solutiona in principal pe cale amiabila, iar in caz contrar de Instantele de Judecata din Bucuresti.

Proprietarul isi rezerva dreptul de a recupera de la client, orice suma de bani in conformitate cu legile romanesti privind despagubirea, ca urmare a incalcarii de catre Client a obligatiei de returnare a autovehiculului.

Prezentul Contract se supune legislatiei in vigoare din Romania.


Termeni si Conditii referitoare la utilizarea site-ului

Acceptarea conditiilor

Acest website este proprietatea firmei S.C. Comanto ’94 SRL (denumita în continuare “Proprietar”) si este destinat prezentarii si accesarii serviciilor puse la dispozitie de aceasta.

Utilizarea acestui website (denumit în continuare “site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare “Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul oferă Utilizatorilor posibilitatea accesarii serviciilor puse la dispozitie de catre Proprietar. Fiecare sectiune a site-ului trebuie folosita in scopul in care aceasta este conceputa, scop ce reiese din numele sectiunii si din continutul paginii aferente.

Folosirea acestui site este gratuita si nu necesita crearea unui cont.

Neangajarea raspunderii

Proprietarul întreţine acest site pentru oferi posibilitatea Utilizatorilor de a avea acces la serviciile prestate de acesta. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Informatia oferita:

este exclusiv de natură generală;
nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
poate conţine legături web spre alte site-uri aspura conţinutului cărora Proprietarul nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.
imaginile prezentate pe site sunt exclusiv cu titlu de prezentare si nu creaza obligatii contractuale.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute sau sterse din orice motive.

De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Proprietarului de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Proprietarului impuse de lege.


Reguli Generale

Utilizatorii au urmatoarele obligatii:

 • sa foloseasca site-ul in scopul in care acesta este conceput;
 • de a nu desfasura nici un fel de actiune si prin orice mijloace prin care ar face site-ul indisponibil, ar modifica continutul acestuia, ar accesa zonele restrictionate ale site-ului;
 • de a nu incarca nici un fel de program (ex. virus, spyware) care ar putea colecta orice informatii despre ceilalti Utilizatori sau despre site, sau care ar putea opri/bloca/modifica/sterge site-ul si continutul acestuia;
 • de a nu copia/distribui continutul site-ului;
 • de a respecta legislatia in vigoare.